ottobre 28, 2009 - Mitsubishi

Mitsubishi al Tokyo Motor Show